Колко време ще работи BgUPS без ток?

Времето за работа без захранване от мрежата, зависи изцяло от големината на акумулатора.

За да можете да сметнете какъв акумулатор да си вземете трябва да знаете каква мощност ще консумирате. Това е сбор от мощността на циркулационната помпа или помпи във Ватове (обикновено е написана върху самата помпа P,W), електрическата мощност на котела (не топлинната, има я в спесификацията „Електрически характеристики“), или максималната мощност на пелетната камина (в спесификацията/ръководство за употреба „Електрически характеристики“), плюс вентилатор или шнек, ако има такива.

За избор на подходящ за вас UPS, трябва да пресметнете общата консумирана мощност на вашата сиситема. Когато смятате консумираната мощност винаги използвайте данните за пълна мощност и максимално натоварване, за да може да изберете подходящ UPS, защото даже и да не използвате оборудването си на пълна мощност, все в някакъв момент ще ви се наложи да се използва на пълна мощност и неподходящ UPS с по-малка мощност ще изпише претоварване и ще изключи подаването на захраване към вашата система.

Формулата, по която се изчислява времето за работа е:

T = Iacc . 12/ P , където

Т – е времето за работа без ток;

Iacc – е големината на акумулатора в Ампери;

Р – е консумирана мощност.

 

Например:

Имате пелетен котел с водна риза с електрическа консумация 200W, горелка, която в режим на запалване консумира 250W, шнек – 45W. Общата мощност, която консумирате е:

200+250+45=495W

UPS-а, който трябва да изберете трябва да е с изходна мощност минимум 550W, препоръчително – 600W, консумираната мошност трябва да е 75-80% от тази на UPS-a – (все пак и на километража на колата ви пише 200км/час, ама не я карате с 200км 🙂 ).

За да разберете колко време ще работи без ток със 100Ah акумулатор, смятаме по горната формула, но трябва да имате в предвид, че запалката не винаги работи и тогава консумацията ви пада на 245W и времето за работа без захранване е:

T = Iacc . 12/ P

Т=100.12/245= 4,9 часа (4 часа и 54 мин).

При нормална експлоатация тази система със 100Ah акумулатор ще работи на аварийно захранване около 4-5 часа.

Съответно, ако искате по-дълго време на работа без ток трябва или да си вземете по-голям акумулатор или да намалите консумацията, като превключите помпите и котела на по-ниска степен.

YouTube
YouTube