UPS за парно с вградени батерии

BUS100 за циркулационни помпи

Синусоидален UPS с вградена батерия 7,2Ah и изводи за външен акумулатор
Номинална мощност – 100W

ups за помпи 200W

BUS200 за газови котли с обща мощност до 200W

Синусоидален UPS с вградена батерия 12Ah и изводи за външен акумулатор
Номинална мощност – 200W

YouTube
YouTube