Начин на свързване на BgUPS с външна батерия

За правилната работа на BgUPS с външна батерия е нужен един автомобилен акумулатор на 12V. Клемите на ups-а трябва да са добре почистени от сулфат или други наслагвания. За предпочитане е да се намажат и с електропроводяща смазка.

!!!  UPS-а НЕ МОЖЕ ДА РАБОТИ БЕЗ АКУМУЛАТОР !!!

При първоначална инсталация/пускане:

  1. Включете BgUPS  към акумулатора. (Спазвайте поляритета на батерията!)
  2. Включете BgUPS към захранването (ако има такова).
  3. Свържете товара към BgUPS, посредством изведения кабел шуко.
  4. Пуснете BgUPS от бутона On/Off на дисплея.
 

YouTube
YouTube